MANYLION
  • Lleoliad: Work location to be confirmed,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Swyddog Datblygu Dwyieithrwydd

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Swyddog Datblygu Dwyieithrwydd

Grwp Llandrillo Menai
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac am ddatblygu dwyieithrwydd ar draws Grŵp Llandrillo Menai. Bydd disgwyl i'r unigolyn a benodir weithio deuddydd yr wythnos fel Swyddog Cangen i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a thridiau fel Swyddog Datblygu Dwyieithrwydd i Grŵp Llandrillo Menai.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/007/23

Cyflog
£25,935.06 - £28,143.59 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Lleoliad gwaith i'w gadarnhau

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd barhaus lawn o wasanaeth, ynghyd â Gwyliau Banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
29 Medi 2023
12:00 YH(Ganol dydd)