MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Bodedern,
  • Testun: Gofalwr
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gofalwr Lefel 2 x2

Gofalwr Lefel 2 x2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Bodedern

Cyflog: £21,189 - £21,575 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos (52 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Nodir mae yna 2 swydd ar gael gyda patrwm gwaith:

Patrwm gwaith 1 Dydd Llun i Gwener 7:00yb - 2.30yp

Patrwm gwaith 2 Dydd Llun i Gwener 1.45yp - 9.15yp

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Mon, LL65 3SU

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 29 Medi 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.