MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol David Hughes,
  • Testun: Y Gyfraith
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Y Gyfraith

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol David Hughes

Cyflog: £19,689 - £45,085 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: Gweler dogfen atodol

Cytundeb: Dros dro (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad Cychwyn: Ionawr 2024

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5SS .

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 29 Medi, 2023

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.