MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Goronwy Owen,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Gwel Y Glannau

Cyflog: Graddfa 3, £11.38 - £12.02 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Bydd yr ysgol yn trefnu i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Crômlyfr a byddent yn gallu gweithio o adref.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Goronwy Owen, Benllech, Ynys Mon, LL74 8SG neu Ysgol Gymuned Moelfre, Moelfre, Ynys Mon, LL72 8HA

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 29 Medi, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.