MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
  • Testun: technegydd
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd TGCh

Grwp Llandrillo Menai
Pwrpas y swydd

Bod yn aelod rhagweithiol o'r Tîm Gwasanaethau TGCh, gan ddelio yn effeithiol ac yn brydlon gyda cheisiadau am gefnogaeth ac ymholiadau Gwasanaethau TGCh.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CS/010/23

Cyflog
£23,223 to £25,275y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd barhaus lawn o wasanaeth, ynghyd â Gwyliau Banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, Dydd LLun i Ddydd Gwener

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
03 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)