MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bro Banw, Ammanford,
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bro Banw

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bro Banw

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

3.75 awr yr wythnos.

Tâl yr awr: £11.01.

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Bethan Williams ar 07812 483745 / BNWilliams@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: