MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bro Banw, Ammanford,
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gorchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Bro Banw

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

7.50 awr yr wythnos.

£11.01 yr awr.

Mae'r Corff Llywodraethu'n dymuno penodi goruchwyliwr amser cinio i gynorthwyo gyda disgyblion yn y neuadd ginio.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mr Peter Evans (Pennaeth) as 01269 592481 / peter.evans@brobanw.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: