MANYLION
  • Lleoliad: Tynyrheol Primary School,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Tynyrheol

Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Tynyrheol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Tynyrheol
Disgrifiad swydd
30 awr yr wythnos – Parhaol - Tymor yr Ysgol

Mae corff llywodraethu Ysgol Gynradd Tynyrheol yn dymuno penodi unigolyn frwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio fel Swyddog Gweinyddol. Dylai ymgeiswyr fod wedi cymhwyso hyd at NVQ Lefel 2 neu cyfwerth a dylai fod ganddynt brofiad a ddealltwriaeth dda.Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol, chlerigol ac ariannol a bydd yn dda yn ddefnyddio chyfrifiaduron, gyda sgiliau prosesu geiriau gwych. Mae cynefindra â’r pecyn SIMS a gwybodaeth am systemau / pecynnau cyllid ysgolion yn hanfodol.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 28 Medi 2023

Dyddiad Rhestr Fer: 02 Hydref 2023

Dyddiad Cyfweliad: 09 Hydref 2023

Disgrifiad Swydd & Manyleb Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr