MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Esceifiog,
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Esceifiog

Cyflog: £13,605 - £13,853 yr flwyddyn

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (39 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro - hyd at 31 Awst 2024

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Esceifiog, Gaerwen, Ynys Mon, LL60 6DD

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Llun, 25 Medi 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.