MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Cybi,
  • Testun: Athro
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes (Arweinydd Maethu)

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Cybi

Cyflog: £17,566 - £27,051 y flwyddyn

Oriau: 0.6 yr wythnos

Cytundeb: Parhaol

Athro / Athrawes / Arweinydd Maethu - Yn gyfrifol am drefniadau maethu ysgol gyfan

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Cybi, Ffordd Garreglwyd, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1NS

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 22 Medi, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod