MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Brynsiencyn,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Clerc i Gorff Llywodraethwyr

Clerc i Gorff Llywodraethwyr

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Brynsiencyn

Cyflog: Graddfa 3, £11.38- £12.02 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Brynsiencyn, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6HZ

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 22 Medi, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gal wrth ddilyn y dolennau isod.