MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bryngwran,
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr/wraig Clwb Brecwast

Goruchwyliwr/wraig Clwb Brecwast

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Gymuned Bryngwran

Cyflog: £2,429

Oriau: 5awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Gymuned Bryngwran, Bryngwran, Caergybi, Ynys Mon, LL65 3PP

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 22 Medi, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod.