MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo,
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwydd Dysgu Lefel 1 (Arbennig) - Canolfan Cothi

Cynorthwydd Dysgu Lefel 1 (Arbennig) - Canolfan Cothi

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

30 awr yr wythnos - yn Ystod y Tymor yn Unig.

Gwahoddir Ceisiadau am Gynorthwyydd Addysgu Lefel 1 Cytundeb Penodol 1 Flwyddyn.

Bydd rhaid i'r rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg cyn yn penodiad.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgol ar rif ffôn : 01558 824800 / E-bost : frontdesk@brodinefwr.org.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: