MANYLION
  • Lleoliad: Porthcawl Comprehensive School,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Goruchwylio Amser Cinio - Ysgol Gyfun Porthcawl

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwyydd Goruchwylio Amser Cinio - Ysgol Gyfun Porthcawl
Disgrifiad swydd
5 awr yr wythnos – Tymor yr Ysgol

Mae Ysgol Gyfun Porthcawl yn ceisio penodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio bob dydd, yn ystod tymor yr ysgol yn unig. 

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant. 

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Manteision gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad Cau: 25 Medi 2023

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 26 Medi 2023   

Dyddiad y Cyfweliad: 3 Hydref 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person