MANYLION
  • Lleoliad: Blaengarw Primary,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwy-ydd Goruchwyliaeth Rhyddhad - Blaengarw Primary School

Cynorthwy-ydd Goruchwyliaeth Rhyddhad - Blaengarw Primary School

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwy-ydd Goruchwyliaeth Rhyddhad - Blaengarw Primary School
Disgrifiad swydd
Amser tymor

Bleangarw Primary yn ceisio penodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, amser

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant. 

Mae'r swydd hon yn ei gwneud yn orfodol i cael gwiriad cofnodion troseddol drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad Cau: 21 Medi 2023

Dyddiad Cyfweliad: 28 Medi 2023

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person