MANYLION
  • Lleoliad: Wrecsam | Wrexham, Wrexham, LL11 1HR
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £25.40 - £25.40
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 08 Tachwedd, 2021 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtor Gwaith Chwarae

Tiwtor Gwaith Chwarae

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Gwaith Chwarae, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno cyrsiau Gwaith Chwarae o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corf dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.
JOB REQUIREMENTS
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 2 a chymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad Gwaith Chwarae cyfredol, a phrofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion a darparu darpariaeth Gwaith Chwarae, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, cymhwyster addysgu Lefel 5 a Chymwysterau mewn Canllawiau Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.