Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Further Education Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF10 5NB
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Abertawe
 • Swansea
 • SA1 1NW
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Glyn Ebwy
 • Monmouthshire
 • NP23 8XA
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Y Drenewydd
 • Powys
 • SY16 1RB
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Wrecsam
 • Wrexham
 • LL11 1HR
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL57 2JA
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Port Talbot
 • Neath Port Talbot
 • SA12 6HZ
Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.
Ers ei sefydlu, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd addysgol sydd yn ysbrydoli, gan ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy'n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu'r dysgu o'r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.
Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryf, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf mewn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheiny sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu potensial llawn.