MANYLION
  • Lleoliad: Abergele,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £40,000.00 - £45,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Mehefin , 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Rheolwr Prosiect

Rheolwr Prosiect

Grwp Llandrillo Menai
Busnes@LlandrilloMenai yw gwasanaeth Grŵp Llandrillo Menai i fusnesau.

Rydym yn darparu cyrsiau proffesiynol, gwasanaethau arbenigol, dysgu seiliedig ar waith a phrenisiaethau i fusnesau yng ngogledd Cymru

Pwrpas y Swydd - Cymryd rôl arweiniol wrth gynllunio, gweithredu, monitro, rheoli a chau prosiectau, gan sicrhau bod prosiectau'n cael eu cwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb. I ddechrau, bydd hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, brosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru y Grŵp, ceisiadau Cronfa Adnewyddu Cymunedol ac unrhyw gyfleoedd datblygu prosiect perthnasol eraill wrth iddynt godi.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/230/23

Cyflog
£41,115.61 - £43,596.86 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Abergele
  • Bangor

Hawl gwyliau
28 y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod yn dilyn 5 mlynedd o wasanaeth llawn di-dôr yn ogystal â Gwyliau'r Banc a Diwrnodau Effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
07 Meh 2023
12:00 YH(Ganol dydd)