MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Rheolwr Datblygu Busnes
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £41,115 - £43,596
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 07 Mehefin , 2023 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Prosiect

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i - https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

Cymryd rôl arweiniol wrth gynllunio, gweithredu, monitro, rheoli a chau prosiectau, gan sicrhau bod prosiectau'n cael eu cwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb. I ddechrau, bydd hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, brosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru y Grŵp, ceisiadau Cronfa Adnewyddu Cymunedol ac unrhyw gyfleoedd datblygu prosiect perthnasol eraill wrth iddynt godi.
JOB REQUIREMENTS
Gweler ynghlwm