MANYLION
 • Lleoliad: Bridgend,
 • Testun: Addysg Bellach
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Rheolwr yr Hyb Llwyddiant

Coleg Penybont
Rheolwr yr Hyb Llwyddiant

Swydd-ddisgrifiad Rheolwr yr Hyb Llwyddiant

Graddfa rheolwyr pwyntiau 2-3: £46,249 - £47,713 y flwyddyn
Llawn amser a Pharhaol


Pwrpas y Swydd: Wedi’i leoli yn y Canolfannau Llwyddiant, lle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar y sgiliau ehangach sydd eu hangen ar gyfer eu rhaglenni dysgu yw’r Hyb Llwyddiant. Bydd y rheolwr yn arwain dull y coleg ar gyfer tiwtorialau, cyflogadwyedd a datblygu sgiliau craidd. Bydd hyn yn cynnwys arwain datblygiad rhaglen sgiliau craidd / e-diwtorial arloesol. Bydd Rheolwr yr Hyb Llwyddiant yn chwilio am gyfleoedd cyfoethogi i wella’r rhaglen ddysgu ac i atgyfnerthu ein cenhadaeth o gynhyrchu dinasyddion byd-eang cyflawn y dyfodol. Bydd rheolaeth linell uniongyrchol yn cynnwys Tîm yr Hyb Sgiliau, y Tîm Tiwtorialau, crewyr cynnwys digidol a Chydlynydd y Ganolfan Llwyddiant.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

 • Gwybodaeth am y ffactorau sy'n cyfrannu at lwyddiant myfyrwyr
 • Profiad o gynllunio a datblygu darpariaeth
 • Sgiliau arwain cryf a phrofiad blaenorol o arwain timau
 • Profiad profedig o greu cynnwys symbylol, arloesol a chynhwysol ar gyfer pobl ifanc
 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc ôl-16


I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 29/05/2023

Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn gwarantu cyfweld â phawb sydd ag anabledd os yw eu cais yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder, mae’n bosibl y bydd gofyn am gyfweliad neu asesiad ail gam.