Coleg Penybont

Bridgend College
Further Education Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Coleg Penybont
 • Penybont
 • Bridgend
 • CF31 3DF
 • Coleg Penybont
 • Heol y Frenhines
 • Bridgend
 • CF31 3UT
 • Coleg Penybont
 • Pencoed
 • Bridgend
 • CF35 5LG
 • Coleg Penybont
 • Maesteg
 • Bridgend
 • CF34 9UN
Amdanom Ni
Mae Coleg Penybont yn Goleg Addysg Bellach (AB) sy'n cefnogi dros 6,000 o fyfyrwyr ac yn cyflogi dros 600 o aelodau o staff ar draws ei bedwar campws ym Mhenybont, Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg.

Mae dros 850 o fyfyrwyr yn dewis cwblhau eu cwrs addysg uwch gyda ni bob blwyddyn. Mae'r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn bartner cydweithredol Prifysgol De Cymru.

O ddechreuadau bach ym 1923, mae Coleg Penybont bellach wedi tyfu i fod yn goleg cynhwysol ac amrywiol. Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau, o Fynediad hyd at lefel Gradd, mewn dros 20 o feysydd galwedigaethol (gan gynnwys Lefel A).
Addysg Bellach Further Education Addysg Uwch Higher Education Prentisiaeth Apprenticeship Dysgu Seiliedig ar Waith Work-Based Learning