Coleg Penybont

Bridgend College
Further Education Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Coleg Penybont
 • Campws Penybont
 • Bridgend
 • CF31 3DF
 • Coleg Penybont
 • Campws Heol y Frenhines
 • Bridgend
 • CF31 3UT
 • Coleg Penybont
 • Campws Pencoed
 • Bridgend
 • CF35 5LG
 • Coleg Penybont
 • Campws Maesteg
 • Bridgend
 • CF34 9UN
Amdanom Ni
Mae Coleg Penybont yn sefydliad sydd wedi ennill sawl gwobr yn y sector Addysg Bellach (AB). Wedi'i sefydlu ym 1928, mae'r Coleg wedi'i leoli ar draws pedwar campws ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Heol y Frenhines, Pencoed a Maesteg.

Gan gefnogi dros 7,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn, mae Coleg Penybont yn cynnig ystod amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar draws nifer o feysydd galwedigaethol. Mae'r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn bartner cydweithredol Prifysgol De Cymru.

O DGAU i Raddau Anrhydedd, mae mwy na 900 o staff yn rhannu'r un genhadaeth: helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial a bod yn bopeth y gallant fod mewn amgylchedd diogel a chynhwysol.
Addysg Bellach Further Education Addysg Uwch Higher Education Prentisiaeth Apprenticeship Dysgu Seiliedig ar Waith Work-Based Learning