MANYLION
  • Lleoliad: Llanddarog VCP, Llanddarog, Carmarthen, Carmarthen,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 02 Mehefin , 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 1 - Ysgol Llanddarog

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd dros dro oherwydd cyllid.

27.50 awr yr wythnos.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig ac egnïol i ymuno a thîm o staff ymroddgar Ysgol Llanddarog.

Mae rôl a chefnogaeth cynorthwyydd yn hanfodol i lwyddiant disgyblion. Ymunwch gyda ni i wneud gwahaniaeth i fywydau ein pobl ifanc.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Nia Phillips (Pennaeth) - Ffon: 01267 275242

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: