MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Mehefin , 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Goruchwylio – Ysgol Gynradd Coety

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwyydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Coety
Disgrifiad swydd
Amser Cinio

Yn ystod tymor yr ysgol yn unig

Mae Coety am benodi dau Gynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, rhwng 12 pm a 1.15pm bob dydd, yn ystod tymor yr ysgol yn unig. 

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant.  

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnod troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Dyddiad cau:                            01 Mehefin 2023

Dyddiad llunio rhestr fer:        02 Mehefin 2023

Cyfweliadau ar:                        09 Mehefin 2023

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Cliciwch yma i gael y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

I wneud cais, cliciwch 'Gwneud Cais Ar-lein'