MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Coety

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Coety
Disgrifiad swydd
12.5 awr yr wythnos

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod fel Cogydd Cynorthwyol.
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo'r cogydd wrth baratoi 30-90 o brydau bwyd y dydd. Byddwch yn cynorthwyo wrth hyfforddi a threfnu staff a byddai gwybodaeth am weithdrefnau gweinyddu cegin yn fantais. 
Bydd disgwyl i chi gyflenwi ar gyfer y Cogydd yn ei absenoldeb a chyflenwi mewn ysgolion yn y fwrdeistref sirol os oes angen.  Mae angen Tystysgrif Hylendid Bwyd Canolradd ar gyfer y swydd hon.  Darperir hyfforddiant os bydd angen.
Trefnir oriau gwaith rhwng 9am a 2.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn angenrheidiol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.
Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Dyddiad cau: 31 Mai 2023
Llunio'r rhestr fer yn yr wythnos sy'n dechrau: 5 Mehefin 2023  
Cyfweliadau yn yr wythnos sy'n dechrau: 19 Mehefin 2023

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person

I wneud cais am y swydd hon cliciwch ar 'Gwneud Cais Ar-lein'