MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF32 9PW
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £22,000 - £24,500
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Hydref, 2022 4:41 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtor Sgiliau Hanfodol

Tiwtor Sgiliau Hanfodol

TSW Hyfforddiant
Adrodd i'r Rheolwr Llwybrau Sgiliau Hanfodol y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau allweddol yw:
• Cynnal asesiadau cychwynnol a phrofion diagnostig.
• Cyfrannu at nodi rhwystrau a chynorthwyo dysgwyr i oresgyn y rhwystrau hyn
• Darparu hyfforddiant sefydlu wrth ymuno â'r rhaglen.
• Paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol o fewn gweithdai neu un i un, i ennill cymwysterau o fewn cynllun dysgu unigol y dysgwyr (CDU)
• Cyflawni'r holl waith paratoi a marcio sy'n gysylltiedig â chyfrifoldebau addysgu ac asesu.
• Cynnwys dysgwyr a chyflogwyr yn llawn yn y broses ddysgu
• Cynnal safonau ansawdd fel y'u diffinnir gan sicrwydd mewnol ac allanol
• Cadw cofnodion cywir a diweddaraf o'r holl weithgareddau asesu

Gwnewch gais drwy www.indeed.co.uk
JOB REQUIREMENTS
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster TAR/Cert Ed, Ymarferydd Sgiliau Hanfodol a chymhwyster TAQA/IQA (neu gymhwyster cyfatebol).

Gwnewch gais drwy www.indeed.co.uk