TSW Training

TSW Training
Private Education Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • TSW Training
  • Fairwood House
  • Bridgend
  • Bridgend
  • CF32 9PW
OUR WEBSITE:
https://www.tsw.co.uk
Amdanom Ni
Wedi'i sefydlu ym 1966, mae gan TSW dros 50 mlynedd o brofiad o ddarparu atebion dysgu a yrrir gan ganlyniadau i wella perfformiad pobl a busnes ledled y DU.

Mae TSW yn arbenigwr ar atebion dysgu blaenllaw gyda phrofiad helaeth yn cyflawni mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, ac ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

Yn ogystal â rhaglenni dysgu masnachol, mae TSW hefyd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ystod eang o Raglenni Prentisiaeth.