MANYLION
  • Lleoliad: Flying Start Former Infants School Morfa, Llanelli,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Mai, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Gofal Plant Dechrau'n Deg

Swyddog Gofal Plant Dechrau'n Deg

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd dros dro hyd at 31/03/2024 oherwydd Cyllid Grant

Mae Dechrau'n Deg yn chwilio am unigolyn awyddus a brwdfrydig sydd yn gallu cefnogi'r Cydlynydd Gofal Plant gyda dyrannu gofodau ar draws lleoliadau gofal plant. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu a gweithio ochr yn ochr â darparwyr Ymwelwyr Iechyd a Gofal Plant.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Hayley Davies ar 01554 742447.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: