MANYLION
  • Lleoliad: Flying Start Former Infants School Morfa, Llanelli,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 28 Mawrth, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Gofal Plant Dechrau'n Deg

Swyddog Gofal Plant Dechrau'n Deg

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd dros dro hyd at 31/03/2024 oherwydd Cyllid Grant

Mae Dechrau'n Deg yn ceisio penodi Swyddog Gofal Plant i gynorthwyo'r Cydgysylltydd Gofal Plant gydag agweddau ar y broses ddyrannu, ac i gefnogi gyda'r gwaith cynllunio, paratoi a gweithredu Ehangu Gofal Plant Dechrau'n Deg.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Hayley Davies ar 01554 742447.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: