MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Gymraeg Llangennech, Llanelli,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Mawrth, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg Llangennech Canolfan y Fesen

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg Llangennech Canolfan y Fesen

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

32 awr yr wythnos.

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol hapus a llwyddiannus hon yn dymuno penodi Cynorthwy-ydd Dysgu (ADY) ymroddedig a brwdfrydig i ymuno a Chanolfan Awtistiaeth newydd yr ysgol.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau cynorthwyol da iawn, yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol da i fod yn rhan o'r tîm newydd yng Nghanolfan y Fesen.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gary Anderson ar 01554 820284 / Gary.anderson@llangennech.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: