MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Ebrill, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Cymorth Arbennig - Ysgol Gynradd Tremains

Swyddog Cymorth Arbennig - Ysgol Gynradd Tremains

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddog Cymorth Arbennig - Ysgol Gynradd Tremains
Disgrifiad swydd
28.5 awr yr wythnos - yn ystod y tymor

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Tremains yn dymuno penodi Swyddog Cymorth Arbennig brwdfrydig, cydwybodol a gofalgar i weithio yn y Canolfannau Adnoddau Dysgu yn yr ysgol, gan weithio mewn tîm addysgu llawn cymhelliant a chyfeillgar.

Mae prif ddyletswyddau'r swydd hon yn cynnwys gweithio gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen ag anghenion cymhleth yn y dosbarthiadau LRB a'u cefnogi mewn dosbarthiadau prif ffrwd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynnwys dysgwyr Cyfnod Sylfaen mewn gweithgareddau i gynorthwyo eu hanghenion dysgu academaidd a'u hiechyd a datblygiad cymdeithasol ac emosiynol. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni, yn ymgorffori ac yn atgyfnerthu strategaethau o raglenni llesiant a ddarperir yn yr ysgol.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.
Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad Cau:  5 Ebrill 2023

Cliciwch yma i gael y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

I wneud cais am y swydd hon cliciwch 'Gwneud cais ar-lein’