MANYLION
  • Lleoliad: Brynteg Community Primary School, Llwynhendy, Llanelli, Llanelli,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 27 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Teg

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Teg

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd Dros Dro hyd at 31/08/2023 oherwydd Lefelau Staff

30 awr yr wythnos

Gwhoddir ceisiadau am Gynorthwydd i weithio gyda disgybl sydd ag aghenion dysgu ychwanegol. Byddai profiad o weithio gyda disgyblion ADY yn fuddiol.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mr Jones ar 01554 776168 / head@brynteg.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: