MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £17,319 - £26,670
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes - Cyfnod Sylfaen - Ysgol Penysarn

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Penysarn

Cyflog: £17,319 - £26,670 y flwyddyn

Oriau: Rhan amser (0.6 yr wythnos - 39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro (hyd at 31/08/2023)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Penysarn, Amlwch, Ynys Mon, LL69 9AZ

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Chwefror, 2023