MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £16,594 - £17,520
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2 - Canolfan Addysg y Bont

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Canolfan Addysg y Bont

Cyflog: £16,594 - £17,520 yr flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros Dro - Cyfnod Mamolaeth

Dyddiad Cychwyn: 24/04/2023 (neu mor fuan â phosib)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Canolfan Addysg y Bont, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PG

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mawrth, 2023