MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £16,594 - £17,520
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth, 2023 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 3 - Ysgol Goronwy Owen

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 3 - Ysgol Goronwy Owen

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Goronwy Owen

Cyflog: £16,594 - £17,520 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro (yn cychwyn 17/04/2023)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Goronwy Owen, Benllech, Ynys Mon, LL74 8SG

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mawrth, 2023