MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £28,866 - £44,450
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes - Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Santes Fair

Athro/Athrawes - Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Santes Fair

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Santes Fair

Cyflog: £28,866 - £44,450 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Dros Dro - Cyfnod Mamolaeth

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Santes Fair, Caergybi, Ynys Môn , LL65 1TR.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mawrth, 2023.