MANYLION
  • Lleoliad: Various Establishments, Carmarthenshire,
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Oriau:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Mawrth, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwylydd Brecwast - Dros Dro / Achlysurol

Goruchwylydd Brecwast - Dros Dro / Achlysurol

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Bydd gweithwyr achlysurol yn cael eu talu ar gyfradd o £20,258 pro rata (£10.50 yr awr).

Bydd unrhyw un a benodir i swydd dros dro yn cael ei dalu rhwng £21,068 a £21,259 gan gynnwys taliad atodol o 4% i adlewyrchu gweithio yn ystod y tymor yn unig.

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Bethan Williams ar 01267 246487 / 07812483745 / BNWilliams@sirgar.gov.uk

Os ymunwch â'r tîm fel cynorthwyydd arlwyo achlysurol drwy broses recriwtio'r Cyngor a ddaw swyddi dros dro ar gael wedyn rydym yn penodi'r swyddi hyn yn gyffredinol o'n cronfa achlysurol o staff.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: