MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant, Ammanford,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol y Bedol

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol y Bedol

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

27.50 awr yr wythnos.

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol hapus a llwyddiannus yma yn dymuno penodi Cynrothwydd dosbarth ymroddedig a brwdfrydig i'r swydd uchod i weithio yn ein darpariaeth arbenigol ar gyfer ASD.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau rhyngbersonol da i fod yn rhan o'r tîm sy'n cynnal safonau uchel yr ysgol.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mr Gethin Richards,(Pennaeth) ar 01269824048 / Gethin.richards@ybedol.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: