MANYLION
  • Lleoliad: Wenvoe, Vale of Glamorgan, CF6 5AN
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.79 - £10.79
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo
Amdanom ni
Dyma gyfle cyffrous i ymuno â theulu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô. Rydym yn awyddus i benodi aelod o staff i ymuno â thîm ein clwb brecwast. Bydd eich rôl yn cynnwys paratoi a gweini brecwast a chlirio ar ddiwedd y sesiwn. Byddwch hefyd yn cefnogi'r disgyblion y tu mewn neu'r tu allan gyda gweithgareddau chwarae ar ôl iddynt fwyta.

Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): GCIWPSBCSS23
Manylion am gyflog: Graddfa 2, Pwynt 3 Pro Rata £10.79
Diwrnodau / Oriau Gwaith: Dydd Llun i ddydd Gwener 1 awr y dydd (7.50am-8.50am) 38 wythnos y flwyddyn (amser tymor)
Prif Weithle: Ysgol Gynradd yr Eglwys Yng Nghymru Gwenfô
Parhaol/Dros Dro: Dros Dro oherwydd cyllid grant

Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Sut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Miss Nicola Starke (Pennaeth)
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô Ffôn: 02920593225
E-bost: gwenfops@valeofglamorgan.gov.uk
Dychwelwch geisiadau e-bost i: gwenfops@valeofglamorgan.gov.uk erbyn 5pm ar y dyddiad cau