MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £16.69 - £20.99
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 04 Rhagfyr, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

aseswr mewn lletygarwch

aseswr mewn lletygarwch

Coleg Sir Benfro
Byddwch yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymwysterau Coginio Proffesiynol lefel 2/3, a ffurfio cyswllt hanfodol rhwng y coleg a chyflogwyr. Byddwch yn asesu gwaith dysgwyr yn y gweithle ac yn trosglwyddo eich gwybodaeth a’ch profiad yn ogystal ag ymgymryd ag asesiadau yn y gweithle, cynorthwyo ymgeiswyr i baratoi eu portffolio o dystiolaeth, a chynnal adolygiadau cynnydd.

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at yr hysbyseb a'r disgrifiad swydd amgaeëdig am ragor o wybodaeth.