MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £13.07 - £14.10
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 15 Rhagfyr, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweithdy (Technegydd) - Plymio

Cynorthwyydd Gweithdy (Technegydd) - Plymio

Coleg Sir Benfro
Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Dechnegydd llawn-amser neu ran-amser ymuno â’r tîm plymio medrus a blaengar, yn cyflenwi cyfnod penodol o absenoldeb oherwydd salwch hirdymor hyd at 31 Mawrth 2023.

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at yr hysbyseb a'r disgrifiad swydd amgaeëdig am ragor o wybodaeth.