MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £26,827 - £33,706
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 27 Tachwedd, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Aseswr mewn Peirianneg

Aseswr mewn Peirianneg

Coleg Sir Benfro
Bydd y rôl yn cynnwys cynnal asesiadau yn y gweithle, cynorthwyo ymgeiswyr i baratoi eu portffolio o dystiolaeth, cynnal adolygiadau cynnydd a chysylltu'n rheolaidd ag ymgeiswyr a chyflogwyr.

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at yr hysbyseb a'r disgrifiad swydd amgaeëdig am ragor o wybodaeth.