MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £20,413 - £21,846
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Tachwedd, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd Peirianneg Fecanyddol

Technegydd Peirianneg Fecanyddol

Coleg Penybont
Credwn fod gan bob person y cyfle i fod y gorau y gallant fod am ei hunan a’r gorau y gallant fod i eraill. Mae Coleg Penybont yn cynnig cyfle unigryw i weithio mewn amgylchedd lle gallwch addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf a’i harwain iddynt fod y gorau y gallant.

Pwrpas y swydd: Cefnogi’r tîm darparu, paratoi deunyddiau ac adnoddau dysgu, a chynnal a chadw gweithdai, offer ac adnoddau er mwyn cynorthwyo gyda darpariaeth hyfforddiant effeithlon ac effeithiol.

Byddwch yn cynnal a chadw’r holl systemau, offer, taclau, offerynnau a chymhorthion dysgu i sicrhau bod rhaglenni dysgu’n gweithredu’n effeithlon. Bydd hyn hefyd yn cynnwys paratoi a chynnal gweithdai, labordai ac ystafelloedd dosbarth ar gyfer amryw o waith dosbarth, arddangosiadau, gwaith arbrofol a sesiynau ymarferol ar gyfer amryw o gyrsiau.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.


JOB REQUIREMENTS
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster Lefel 3 o leiaf gyda phrentisiaeth gydnabyddedig mewn Peirianneg Fecanyddol. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau gweithdy peiriant cyffredinol, gan gynnwys cynnal a chadw ac atgyweirio amrywiaeth o beiriannau. Yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthynas â myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol, fe fyddwch yn angerddol am ysgogi pob dysgwr.