MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £8,864 - £9,026
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2 - Ysgol Cybi

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2 - Ysgol Cybi

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Cybi

Cyflog: £8,864 - £9,026 y flwyddyn

Oriau: 18 awr yr wythnos (39 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Cybi, Ffordd Garreglwyd, Holyhead, Ynys Môn, LL65 1NS

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 25 Tachwedd, 2022.