MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £8,954 - £9,134
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Caergybi

Cyflog: £8,954 - £9,134 y flwyddyn

Oriau: 20 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros Dro

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Uwchradd Caergybi, Caergybi, Ynys Mon, LL65 1NP neu i: cuffinl@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 30 Medi 2022