MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Clerc yr Ysgol
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £6,584 - £6,584
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Swyddog Cefnogi Ysgol

Swyddog Cefnogi Ysgol

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanfawr

Cyflog: £6,584 y flwyddyn

Oriau: 15 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanfawr, Caergybi, Ynys Mon, LL65 2DS

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 30 Medi, 2022