MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £24,352 - £26,425
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 06 Hydref, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

SWYDDOG CYFOETHOGI PROFIAD Y MYFYRIWR

SWYDDOG CYFOETHOGI PROFIAD Y MYFYRIWR

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i :-https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd
Bydd deilydd y swydd yn chwarae rhan allweddol yn ymgysylltu â myfyrwyr yn hyrwyddo gweithgareddau i wella'r profiad dysgu ac i gryfhau'r gymuned yn y coleg. Gan weithio'n agos gyda Llywyddion y Myfyrwyr, Swyddog Addysg Uwch, Cynrychiolwyr y Myfyrwyr a Rheolwyr Gwasanaethau i Ddysgwyr bydd y Swyddog Cyfoethogi Profiad yn ymgysylltu â'r holl ddysgwyr gyda gweithgareddau Llais y Dysgwr, digwyddiadau cyfoethogi, hyrwyddo elusen y coleg, cefnogi Fframwaith lles a chydlynu gydag asiantaethau allanol i wella cyfleoedd dinasyddiaeth gymunedol ymhellach.

JOB REQUIREMENTS
Gweler isod...