MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £14,551 - £14,843
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 14 Hydref, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol David Hughes

Cyflog: £14,551 - £14,848 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos

Cytundeb: Dros dro (Hyd at Awst 2023)
Nodir fod 3 swydd ar gael.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5SS.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 14 o Hydref, 2022.