MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £13,320 - £20,591
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

DARLITHYDD - GOSODIAD TRYDANOL/YNNI ADNEWYDD, RHAN AMSER PARHAOL

DARLITHYDD - GOSODIAD TRYDANOL/YNNI ADNEWYDD, RHAN AMSER PARHAOL

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i;https://www.gllm.ac.uk/jobs

PWRPAS Y SWYDD

Rôl Darlithydd mewn Gosod Trydanol ac Ynni Adnewyddadwy yw trefnu a chyflwyno sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth yn unol â safonau Trydanol ac MCS a phynciau ychwanegol cysylltiedig.

Mae'r rôl hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus addysgu ymarferol weithiau mewn lleoliad gweithdy a chynnal asesiad o waith dysgwyr, i'r darlithydd, gallai hyn olygu mynd allan i'r gweithle i wneud asesiad. Bydd darlithwyr hefyd yn cysylltu â'r Sefydliad Dyfarnu ac yn sicrhau bod ansawdd gwaith dysgwyr yn cael ei gynnal.

JOB REQUIREMENTS
Gweler isod