MANYLION
  • Lleoliad: Glynllifon, Gwynedd, LL54 5DU
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £15,410 - £16,771
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

HWYLUSYDD SGILIAU ASTUDIO

HWYLUSYDD SGILIAU ASTUDIO

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth pellach a ffurflen gais ewch i ....https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd

Gweithio fel aelod o'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol i ddarparu cefnogaeth gynhwysfawr sgiliau astudio i ddysgwyr. Yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn, darperir y gwasanaeth drwy weithio gyda grwpiau neu unigolion. Ymgymryd â chefnogaeth mewn sesiynau galw heibio yn y Ganolfan Ddysgu a / neu i ddysgwyr mewn sesiynau a drefnwyd.

Mae cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn rhan hanfodol o'r swydd, yn ogystal â'r gallu i gydweithio gyda staff dysgu, mentoriaid, Gyrfa Cymru ac asiantaethau allanol.

Mae'n bosibl y bydd gofyn gweithio'n achlysurol gyda'r nos ac ar ddyddiau Sadwrn, ac am hynny rhoddir amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos.JOB REQUIREMENTS
Gweler isod