MANYLION
  • Lleoliad: Deeside, Flintshire, CH5 4BR
  • Testun: Sgiliau ar gyfer y Gweithle
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,639 - £31,149
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 13 Hydref, 2022 11:55 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ymarferydd Dysgu yn y Gwaith -  Gofal Iechyd (plant a phobl ifanc)

Ymarferydd Dysgu yn y Gwaith -  Gofal Iechyd (plant a phobl ifanc)

Coleg Cambria
Mae gennym swydd wag ar gyfer Ymarferydd Dysgu yn y Gwaith Iechyd a Gofal ar gyfer ein darpariaeth plant a phobl ifanc

Bydd yr ymarferydd yn asesu'r ystod lawn o gymwysterau o fewn y maes pwnc perthnasol yn unol â gofynion y sefydliad dyfarnu sy'n gysylltiedig â sgiliau a chymhwysedd galwedigaethol. Gweithio gyda llwyth achosion o ddysgwyr a bennir gan fformiwla llwyth achosion perthnasol y coleg. Bydd yr Ymarferydd yn cynnal Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi ar gyfer dysgwyr, yn cofrestru ar gyrsiau priodol ac yn darparu hyfforddiant, mentora a chyfleoedd dysgu yn ogystal â chyflwyno sesiynau gwybodaeth sylfaenol i ddysgwyr naill ai ar sail 1-i-1 neu fel gweithdy (argymhellir uchafswm maint grŵp o 8).

Monitro cynnydd dysgwyr tuag at gymwysterau, rhoi adborth adeiladol iddynt a'u harwain i baratoi e-bortffolio o dystiolaeth.

Asesu portffolios dysgwyr a chyflwyno portffolios wedi'u cwblhau ar gyfer sicrhau ansawdd mewnol.

Gofynion Hanfodol

Cymhwyster proffesiynol perthnasol Lefel 3 o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol

Meddu ar gymhwyster asesydd neu fod yn barod i weithio tuag ato (TAQA) 

Meddu ar gymhwyster Sicrhau Ansawdd neu fod yn barod i weithio tuag ato (401 Uned TAQA ar hyn o bryd). 

Cymwysterau Saesneg a Mathemateg Lefel 2 (neu gyfwerth) ar Radd 4 (C) neu uwch

Meddu ar gymhwyster Lefel 2 Llythrennedd Digidol neu fod yn barod i weithio tuag ato 

Profiad diwydiant profedig o fewn maes sy'n berthnasol yn broffesiynol

Profiad o weithio gyda sefydliadau dyfarnu

Profiad o gysylltu a gweithio mewn partneriaeth â rheolwyr allanol mewn diwydiant

Gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd o fewn addysg