MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £18.50 - £28.60
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Harddwch, Rhan Amser a delir wrth yr awr

Darlithydd Harddwch, Rhan Amser a delir wrth yr awr

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

Darparu addysgu o ansawdd uchel, creu cyfleoedd effeithiol ar gyfer dysgu a galluogi pob dysgwr i gyflawni hyd eithaf ei allu.

Lefel a Phynciau - Mynediad 3/Lefel 1 - Darpariaeth Ysgol 14-16 a Dyfarniad Lefel 3 mewn Ffasiwn, Ffotograffiaeth a'r CyfryngauJOB REQUIREMENTS
Gweler ynghlwm